Met de toekomstgesprekken volgt Bergen op Zoom het succesrijke voorbeeld van de Amerikaanse stad Chicago. In 1992 richtte Bliss Browne de organisatie ‘Imagine Chicago’ op. Negen maanden hield Bliss positieve gesprekken met mensen en organisaties volgens de methode Appreciative Inquiry, ofwel Waarderend Vernieuwen.

What is, What can be, What will be

Bij Waarderend Vernieuwen staan drie vragen centraal: What is, What can be en What will be (hoe is het, wat kan het zijn en wat zal het zijn) met als doel een actieplan voor de toekomst van Chicago te maken dat door de burgers zelf wordt gedragen.

Imagine Chicago

Imagine Chicago bestaat nog steeds en veel initiatieven zijn er uit voortgekomen. Samenwerking tussen scholen en musea, trainingen om lokale projecten op te zetten, taallessen en conferenties om kinderen te inspireren om zich te blijven ontwikkelen.

Toekomstdromen waarmaken

In Nederland organiseerde de stad Breda in 2007 Stadsgesprekken om inwoners bij de toekomst te betrekken waarna vele steden volgden om Waarderend Vernieuwen in te zetten. Het is nu aan ons als inwoners van het prachtige Bergen op Zoom om samen onze toekomstdromen waar te maken!

waarderend vernieuwen