Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, zijn ook wij menselijk. Fouten kunnen er daarom insluipen.

Ook technisch kan er wel eens iets mis gaan. De site kan door technische storingen of menselijke fouten gedeeltelijk of geheel offline gaan. Meld ons dat even, dan proberen we het zo snel mogelijk op te lossen.

Link naar website derde(n)

Op deze site staan links aan naar andere websites. Logischerwijs zijn wij niet verantwoordelijk voor alle informatie op deze externe sites, delen wij niet altijd de meningen die daar verkondigd worden en kunnen we ook niet instaan voor de accuraatheid van de informatie die daar staat. Natuurlijk proberen we wel zo zorgvuldig mogelijk de sites waar we naar verwijzen te selecteren.

Copyright

De gemeente Bergen op Zoom behoudt het auteursrecht op de via deze internetsite verstrekte informatie. Er mag niets zonder toestemming van de gemeente door derden worden gebruikt.

Privacystatement

De gemeente Bergen op Zoom respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van jou ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

De gemeente Bergen op Zoom houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan de gemeente Bergen op Zoom haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.