De gemeenteraadsleden van Bergen op Zoom hebben ook een toekomstdroom: Gelijke kansen voor iedereen, geen tweedeling in de stad Bergen op Zoom.

Tweedeling

Tweedeling? Het is maar hoe je het noemt. En het is maar waar je in de samenleving naar kijkt. Zijn de kansen om mee te doen wel voor iedereen gelijk of bestaat zoiets als tweedeling echt? Ja, er is zeker tweedeling in Bergen op Zoom, constateert de gemeenteraad eind 2016 in een motie. Vooral in het onderwijs bestaan hardnekkige verschillen. Raadsleden willen zich actief inzetten om die verschillen teniet te doen zodat iedereen gelijke kansen heeft.

Waarderend vernieuwen

Daarom hebben zij de Academie voor Waarderend Vernieuwen gevraagd hier een congresavond over te organiseren. Op 29 november 2017 zijn meer dan 70 vertegenwoordigers van politiek, kerken, scholen, welzijn, mediators, hulpverlening, mantelzorg, voedselbank, vluchtelingenwerk en moskee in actie gekomen tegen de kloof in de samenleving.

Het congres leverde veel goede initiatieven op die zijn vastgelegd in een eigen congreskrant. Bekijk hier de Congreskrant.

We spraken voorafgaand aan het congres ook 5 mensen in Bergen op Zoom die zelf iets merken van de verschillen en eraan werken om ongelijkheid op te lossen.

Kijk hier de filmpjes terug:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *