Frans Mouws is al jaren woonachtig in Lepelstraat. Hij was raadslid voor de gemeenten Halsteren en Bergen op Zoom en heeft aan de basis gestaan van diverse ontwikkelingen in het dorp Lepelstraat. Zo was hij betrokken bij de school, de bibliotheek en de realisatie van de gymzaal, sportparken en voorzieningen voor ouderen.

Gemeente Bergen op Zoom - Frans Mouws - #jouwtoekomstverhaal

Een rustige woonomgeving

Wat hij altijd als prettig ervoer aan Lepelstraat is de rustige woonomgeving voor jong en oud. Hij vond het fijn dat er kleine winkels waren waar men allerhande benodigdheden kon kopen. Lepelstraat beschikte toen al over een kleine, goede dorpsschool met gymzaal en zorgvoorzieningen in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan spreekuren voor huisartsen, een consultatiebureau, een prikpost en goede opvang voor ouderen. Het dorp bruiste door de vele verenigingen. Dat bruisende zou Frans graag weer terug willen zien in zijn geliefde Lepelstraat.

Goede, betaalbare woningen voor jongeren

‘Ik droom van goede, betaalbare woningen voor jongeren die in het dorp willen (blijven) wonen of naar Lepelstraat terug willen komen na hun studie. Om jonge mensen naar ons dorp te trekken zijn lage huur- en hypotheeklasten noodzakelijk. Jongeren zijn nu verplicht om 30% van de benodigde koopsom in te leggen bij het afsluiten van een hypotheek. Daarnaast zou het mooi zijn als woningcorporaties woningen met lagere huurlasten in de verhuur houden. Ook de opbrengsten uit verkochte woningen zouden opnieuw geïnvesteerd kunnen worden in woonvormen voor deze  doelgroep. In Lepelstraat zijn er nog genoeg plekken waar gebouwd kan worden. Betaalbare hypotheken, als ook een aanpassing in het beleid van woningcorporaties, zijn daarom noodzakelijk.’

Mobiliteit voor iedereen

‘Ik droom van mobiliteit voor iedereen in de vorm van een plaatselijke deeltaxi of Plusbus op afroep. Wellicht is dit interessant voor een kleine zelfstandige om op te pakken. Het openbaar vervoer is binnen de kleine kernen lastig te behouden. Het is echter wel noodzakelijk om samen mobiel te blijven. Ik hoop dat Samobiel aanslaat, maar vrees dat individualisme hoogtij viert. We zouden allemaal meer oog moeten hebben voor de mobiliteitsbehoefte van de mensen om ons heen. Wellicht kan dit al gedeeltelijk door mantelzorg en burgerparticipatie opgelost worden.’

Zorgvoorzieningen

‘Ik droom van zorgvoorzieningen in Lepelstraat, zoals een eigen huisarts of – net zoals vroeger – een spreekuur van de bestaande huisartsen op een locatie in het dorp. Het is wel fijn dat we in de buurt terecht kunnen bij een fysiotherapeut en SHL prikpost.’

Initiatieven door jongeren

‘Ik droom van jongeren die de handen uit de mouwen willen steken en bereid zijn om initiatieven te ontwikkelen in Lepelstraat binnen de bestaande of nieuwe verenigingen.’

gemeente Bergen op Zoom - Frans Mouws - jouwtoekomstverhaal

Dorpswinkel

‘Ik droom van een dorpswinkel met betaalbare kruidenierswaren en aanvullende diensten zoals een postkantoor en pakketservice, gerund door betrokken mensen uit het dorp. Wellicht zou dit in samenwerking met een grotere supermarkt opgezet kunnen worden om de prijzen laag te houden.’

Invulling leegstand

‘Het is mijn droom dat voor leegstaand vastgoed maatregelen worden getroffen die op een positieve wijze bijdragen aan de leefbaarheid.’

Wat kunnen we zelf doen?

– De woonbehoeften van jongeren nog beter in kaart brengen.
– Nagaan welke plekken geschikt zijn voor woningbouw.
– In gesprek gaan met woningcorporaties over woongelegenheid voor jongeren in de dorpen. Alles begint bij woningbouw, ook verjonging in een dorp.
– Goede startersleningen faciliteren om jongeren, naast werkgelegenheid, ook op woongebied nog meer kansen te bieden.
– Het gesprek aangaan met bewoners in het eigen dorp over waar hun behoeften liggen en over wat ze graag zouden willen doen.
– Vanuit de school nog meer betrokkenheid tonen.
– Onze kinderen al op de basisschool leren betrokken te zijn bij het dorp.
– Onze kinderen leren om te participeren en te organiseren.
– Nog meer mensen betrekken bij de bestaande verenigingen. Te veel bestuurders bezetten al jaren noodgedwongen dezelfde functie.
– De bibliotheek behouden en via de school promoten.

Onze toekomst

‘Samen moeten we ervoor zorgen dat Lepelstraat weer een levendig dorp wordt met vele faciliteiten en mogelijkheden voor jong en oud. Mensen gaan er bijvoorbeeld vaak vanuit dat iedereen mobiel is of met de computer om kan gaan. In de praktijk is dit meestal anders. Laten we samen van Lepelstraat weer een bruisend dorp maken met veel aandacht voor elkaar.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *